Întrebări frecvente

  • Licitaţii bunuri mobile/imobile în executare

  • Vânzare bunuri în cadrul procedurii de insolvenţă/faliment

  • Vânzare imobile aflate în proprietatea BCR