Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna.

Vă informăm că respectăm și Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/ 2016 (”GDPR”) și vă confirmăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță la BCR.

 

Acest website www.vanzari.bcr.ro („Website-ul”) este operat de către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. („BCR”). BCR poate fi menționat în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră efectuate de BCR  în legătură cu interacțiunea dumneavoastră cu acest Website. Găsiți mai jos detalii despre scopurile și temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră.

 

Website-ul www.vanzari.bcr.ro poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu activitatea BCR și cu privire la care BCR nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate BCR, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

 

BCR și confidențialitatea datelor

BCR prelucrează datele cu caracter personal în calitate de Operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, BCR prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

Ø  pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă aici.

Ø  în măsura în care sunteți un terț fără a avea o legătura directă cu BCR (fără să existe contracte încheiate și asumate de către BCR) şi în funcţie de activitatea desfăşurată, BCR prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în scopul:

(i)      încheierii unei tranzacţii imobiliare (incluzând dar fără a se limita la operaţiuni de vânzare-cumpărare, închiriere) în legătură cu unul dintre imobilele aflate în patrimoniul BCR sau în legătură cu încheierea unei tranzacţii imobiliare privind un imobil faţă de care BCR manifestă un interes legat de dobândirea dreptului de proprietate sau a oricăruia dintre atributele acestuia (ex. obţinerea unei drept de folosinţă). Într-o atare situaţie, schimbul de informaţii şi documente, inclusiv promovarea ofertei imobiliare, putându-se realiza inclusiv prin intermediul telefonului şi aplicaţiilor specifice telefoanelor inteligente şi tabletelor;

(ii)     gestionării relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);

(iii)   asigurării securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale – în situaţia în care vizitaţi oricare dintre sediile/unităţile bancare şi/sau imobilele aflate în patrimoniul BCR, imaginea dumneavoastră este prelucrată în acest scop;

 

În acest context, persoanele vizate vor fi următoarele:

ü  persoane fizice interesate în încheierea tranzacţiei imobiliare în legătură cu unul dintre imobilele aflate în patrimoniul BCR sau în legătură cu încheierea unei tranzacţii imobiliare privind un imobil faţă de care BCR manifestă un interes legat de dobândirea dreptului de proprietate sau a oricăruia dintre atributele acestuia;

ü  persoane fizice cărora li se recomandă un imobil de către unul din utilizatorii înregistrați ai site-ului www.vanzari.bcr.ro;

ü  vizitatori ai paginilor de internet care sunt administrate de  Banca Comerciala Romana;

ü  membrii de familie  ai persoanelor interesate și/sau ai clienților;

ü  reprezentanții legali sau persoane fizice implicate în activitatea clienților persoane juridice;

ü  beneficiari reali ai clienților persoane juridice;

ü  asociați sau acționari direcți sau indirecți ai clienților persoane juridice;

ü  reprezentanți legali ai partenerilor contractuali persoane juridice;

ü  persoane fizice implicate în activitatea partenerilor contractuali persoane juridice;

ü  persoane împuternicite;

ü  terți garanți persoane fizice;

ü  evaluatori externi;

ü  brokeri, persoane fizice;

ü  jurnaliști care participă la evenimentele organizate de către BCR;

ü  vizitatori din sediile / unităţile bancare şi/sau imobilele aflate în patrimoniul BCR. 

 

Informațiile pe care le prelucrăm

BCR prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum datele de identificare din copia cărții de identitate în vederea încheierii tranzacţiei imobiliare sau verificărilor necesare  pentru îndeplinirea cerințelor legale sau a intereselor legitime ale BCR și alte informații cu caracter personal rezultate din documente care stau la baza tranzacțiilor imobiliare, date de tranzacționare, date rezultate din activitatea de profilare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană. Prelucrăm numele, adresa de email, localitatea și județul pe care dumneavoastră le furnizați la completarea formularului pentru crearea contului de utilizator. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către BCR în care sunteți implicat.

 

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR.

 

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dvs.:

 

BCR prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

 

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

ü  prevenirea fraudelor și garantarea secretului bancar  prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor bancare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al BCR, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

ü  conformarea cu normele legale aplicabile în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interes ;

ü  gestiune administrativ – financiară;

ü  păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

ü  audit intern;

ü  asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;

ü  gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);

ü  implementarea măsurilor tehnice menite să asigure securitatea datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță).

 

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, BCR se va baza în măsura în care este necesar și pe interesul său legitim în desfășurarea activitatilor specifice obiectului de activitate.

 

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

ü  derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

ü  monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali/cumpăratori/vânzători /locatori/locatari ai BCR (persoane fizice) și/sau de clienți faţă de oricare dintre entităţile din Grupul BCR;

 

C.  În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

ü  scopuri de marketing simplu, PR și comunicare;

ü  gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite oferte;

ü  constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și/sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;

ü  proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinătate);

ü  încheierea unei tranzacţii imobiliare (incluzând dar fără a se limita la operaţiuni de vânzare-cumpărare, închiriere) în legătură cu unul dintre imobilele aflate în patrimoniul BCR sau în legătură cu încheierea unei tranzacţii imobiliare privind un imobil faţă de care BCR manifestă un interes legat de dobândirea dreptului de proprietate sau a oricăruia dintre atributele acestuia (ex. obţinerea unei drept de folosinţă).

 

Consimțământ:

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca BCR să obțină consimțământul dumneavoastră.

BCR va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare/broșuri puse la dispoziție de către BCR prin reprezentant / la momentul efectuării unei vizite la oricare dintre sediile / unităţile bancare  şi/sau imobilele aflate în patrimoniul BCR, sau prin email ori prin intermediul  website-ului  BCR (online). Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar BCR va ține cont de preferințele dumneavoastră.

Scopul pentru care este cel mai probabil ca BCR să obțină consimțământul dumneavoastră este reprezentat de evaluarea eligibilităţii Dumneavoastră în scopul încheierii unei tranzacţii imobiliare şi transmiterii de oferte, standard sau personalizate, conform optiunilor Dumneavoastra.

Important! Retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrările efectuate în alt temei, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii BCR, entităţile din Grupul BCR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.

 

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Cehia.

 

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor,precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici:

 

Securitatea datelor

BCR acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure securitatea adecvată  pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, BCR implementează măsuri tehnice şi organizatorice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

 

Drepturile persoanelor vizate

ü   Dreptul de informare: cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR în legătură cu datele dumneavoastră;

ü   Dreptul de acces la date: puteți solicita și primi o confirmare de la BCR cu privire la prelucrările de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are acces la ele etc.);

ü   Dreptul de rectificare: a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete (exemplu: dacă v-ați schimbat numărul de telefon sau adresa de e-mail ne puteți contacta pentru actualizarea acestor date);

ü   Dreptul de ștergere: cu privire la o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastră; 

Important! Nu vom putea da curs cererii în toate cazurile (exemplu: legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim sau pentru apărarea unui drept în instanță);

ü   Dreptul la restricționare: puteți solicita să nu utilizăm datele dumneavoastră ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră și anume:

    • ați cerut rectificarea datelor;
    • v-ați opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale;
    • ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru apărarea unui drept;
    • v-ați opus prelucrării datelor - a se vedea dreptul de opoziție de mai jos.

ü   Dreptul la portabilitate: puteți cere ca datele dumneavoastră să va fie furnizate pe un suport utilizat în mod curent, într-un format ușor de citit (exemplu: prin e-mail). De asemenea, puteți cere ca datele dvs. să fie trimise către un alt operator; 

ü   Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului legitim al BCR

Important! Vom da automat curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct (exemplu: dacă primiți e-mailuri cu reclame de la BCR ne puteți solicita dezabonarea). În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, recomandăm să ne explicați și de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați cererea.

ü   Drepturile privind procesul decizional automatizat: ca regulă, aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă (exemplu: refuzul automat de a încheia un contract cu dumneavoastră, bazat pe o prelucrare de date). 

Important! În anumite situații legea ne permite să luăm astfel de decizii atunci când avem acordul dumneavoastră sau dacă decizia este luată în baza executării contractului pe care l-am încheiat sau pentru realizarea interesului nostru legitim. În aceste situații, veți avea dreptul să contestați decizia, să vă exprimați punctul de vedere și să obțineți o verificare din partea unui factor uman. De asemenea, sunt situații în care legea ne obligă să implementăm asemenea procese decizionale automatizate.

ü    Dreptul la retragerea consimțământului: atunci când prelucrăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră. 

Important! Retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrările efectuate în alt temei, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

ü    Dreptul de a formula plângere: dacă sunteți nemulțumit/ă, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

În măsura în care vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne furnizați detaliile necesare pentru ca BCR să poată identifica dreptul exercitat și îndeplinirea condițiilor de exercitare impuse de lege. Cu titlu de exemplu, în măsura formulării unei cereri de opoziție privind anumite prelucrări derulate de BCR în baza interesului legitim al băncii, vă rugăm să furnizați și informații legate de situația dumneavoastră particulară astfel încât BCR să poată realiza evaluarea cerută de lege.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: DPO@bcr.ro

 

 

 

 

Iti multumim pentru incredere!

 

Echipa BCR Managementul Activelor Imobiliare